Teodoru & Associates
attorneys at law


4 Foisorului Street, Suite 16, Bucharest, 3, Romania
+40.92.316022  / +40.1.3230838


If you do not see this picture please click on LowRes button in the bottom of the page or try to reload. Thank you.

If you do not see this picture please click on LowRes button in the bottom of the page or try to reload. Thank you.

NEW !

(in Romanian)

LEGILE PROPRIETATII

Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv

Legea nr.139/1940 asupra rechizitiilor

Legea nr.119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare etc

ALTE ACTE

- The Legal Texts Collection - 


LEGE nr. 139 din 27 februarie 1940

asupra rechizitiilor*) 

Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 27 februarie 1940


*) Text modificat, potrivit rectificarii din Monitorul Oficial Nr. 52 din 2 Martie 1940. 

CAP. 1 
Conditiunile pentru exercitarea dreptului de a face rechizitii 
ART. 1
In caz de concentrari, manevre, calatorii de instructie, mobilizare partiala sau generala, precum si in orice alte imprejurari in care pregatirea armatei, interesele generale ale apararii nationale ori ale linistei si sigurantei Statului reclama, se pot face rechizitii de orice natura si sub orice forma. In asemenea cazuri, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Aerului si Marinei, Ministerul Inzestrarii Armatei, precum si celelalte departamente care contribuesc la apararea nationala au dreptul a cere rechizitii dela persoanele, institutiile si intreprinderile prevazute la art. 3. Rechizitiile au drept scop satisfacerea trebuintelor in subzistente, furaje, combustibil, materiale de orice natura, mana de lucru si cartiruire, ale fortelor armatei, ale personalului civil ce le insotesc, prizonierilor de razboiu, functionarilor Statului, sinistratilor, refugiatilor si punerea la adapost a populatiei atinsa de consecintele razboiului.
Ele mai sunt destinate a asigura buna functionare si exploatare a cailor ferate, a cailor de comunicatii pe uscat, pe apa si in aer, a stabilimentelor industriale si a tuturor categoriilor de exploatari agricole.
ART. 2
Dreptul de a face rechizitii se acorda printr'un jurnal al Consiliului de Ministri, care fixeaza atat zonele in care ele se executa, cat si data inceperii si incetarii executarii lor. In caz de mobilizare partiala sau generala acest drept curge din ziua in care s'a hotarit mobilizarea si se aplica pe intreg teritoriul tarii, incetand in ziua in care s'a hotarit demobilizarea, afara de cazul cand nu se stabileste altfel prin decretele respective.
ART. 3
Sunt supusi obligatiunilor legii de fata toti locuitorii tarii, romani sau straini, stabiliti fie definitiv fie provizoriu in Romania, precum si toate pensoanele juridice de pe teritoriul tarii. Se excepteaza numai strainii sau societatile straine, care sunt scutite de aceasta obligatiune prin tratate sau conventiuni internationale, ori pe baza de reciprocitate. 
ART. 4
Rechizitiile de subzistente, furaje si combustibil ce se cer locuitorilor, municipiilor, comunelor urbane resedinta, sau neresedinta a comunelor rurale, nu trebue sa intreaca resursele aflate pe teritoriul respectiv, lasandu-se hrana pentru locuitori, animale si alimentele necesare pana la recolta viitoare. 
ART. 5
Nimeni nu poate fi obligat a da un obiect daca in momentul cererii nu-l poseda. 
ART. 6
Rechizitiile se fac in timp de pace sub forma de inchiriere sau sub forma definitiva. Rechizitiile temporale in timp de pace se vor face cu plata imediata sau contra unui bon de folosinta. Rechizitiile sub forma definitiva se vor face contra unui bon de rechizitie. Rechizitiile, in timp de razboiu, se fac in general sub forma definitiva. Se pot face rechizitii si sub forma de inchiriere, transformandu-se ulterior in rechizitii definitive, daca interesele armatei si natiunii ar cere aceasta. Imobilele nu se pot rechizitiona decat in folosinta. 
ART. 7
Rechizitiile si serviciile personale prestate pe baza legii de fata dau dreptul la despagubiri egale cu valoarea prestatiunilor, asa cum sunt stabilite prin tariful anual de rechizitii, iar pentru obiectele neprevazute in tarif, dupa evaluarea facuta de comisiuni, conform prevederilor din capitolul "Lichidari". 
ART. 8
In cazurile prevazute de prezenta lege, proprietarii sau detinatorii sub orice titlu ai imobilelor, sunt obligati a pune imobilele lor la dispozitia autoritatilor militare si a departamentelor ce vor fi prevazute in jurnalul Consiliului de Ministri, la cererea acestora. Rechizitiile temporare sub forma de inchiriere, dau dreptul proprietarului la plata unei chirii, conform tarifului si la despagubiri pentru stricaciunile ocazionate. Rechizitiile definitive, dau dreptul proprietarului la plata valoarei lor, stabilita asa cum se arata in legea de fata. Nu se acorda despagubiri pentru uzura provenita din intrebuintarea normala a bunului rechizitionat. Cartiruirea trupelor, a autoritatilor civile evacuate, a populatiunii refugiate, precum si adapostirea materialelor de tot felul, nu da dreptul la plata vreunei chirii in caz de mobilizare, pe timpul concentrarilor impuse de apararea frontierelor sau de siguranta interna a Statului, oricare ar fi durata lor. In toate celelalte cazuri,
cartiruirea da dreptul la plata unei chirii stabilita in conditiunile prezentei legi, numai dupa, 30 zile de folosinta. Cartiruirea implica luminatul si incalzitul, daca proprietarul dispune de mijloacele necesare. Stricaciunile cauzate terenurilor cultivabile dau dreptul la despagubiri numai in timp de pace. 
ART. 9
Nici o rechizitie nu se poate face decat in schimbul unui bon de rechizitie, cand bunul a fost predat direct autoritatilor militare, sau a unei chitante provizorii cu sigiliul respectiv si numar de inregistrare, cand bunul a fost predat autoritatii comunale sau politienesti. In termenul prevazut de regulamentul acestei legi, autoritatile comunale sau politienesti sunt obligate a schimba chitantele provizorii in bonuri definitive. 

CAP. 2 
Autoritatile care pot face rechizitii 
ART. 10
Dreptul de a face rechizitii apartine autoritatilor militare, precum si acelor departamente care vor fi prevazute in jurnalul Consiliului de Ministri, prin care se incuviinteaza rechizitiile. Dreptul acestor departamente de a face rechizitii se limiteaza numai la materialele prevazute in lucrarile de mobilizare. Pentru alte materiale este nevoie de incuviintare speciala, prin jurnalul Consiliului de Ministri. 
ART. 11
Autoritatile militare au dreptul, in limitele ce se vor stabili prin regulamentul acestei legi, sa ordone rechizitii prin comandantii militari, incepand cu comandantii corpurilor de trupa, sefii de servicii dela comandamente si comandantii de unitati, operand izolat. Acestia raspund de rechizitiile ordonate si au dreptul, in cazurile stabilite prin regulament, sa dea delegatie pentru executarea rechizitiilor numai ofiterilor alesi de ei si pe a lor raspundere. In mod exceptional, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Aerului si Marinei si Ministerul Inzestrarii Armatei, pot da delegatii pentru executarea rechizitiilor, unor functionari publici care nu apartin cadrelor armatei si care ar putea, prin competinta lor, sa fie de folos acestor operatiuni. 
ART. 12
In cazul cand in anumite regiuni mersul vietii economice ar fi stingherit din cauza ca s'au executat prea numeroase rechizitii sau din alte motive, autoritatea administrativa poate completa lipsurile cu rechizitii luate din alte regiuni, sesizand si cerand in acest scop aprobarea autoritatii administrative competente. De asemenea se pot executa rechizitii si pentru nevoile urgente de aprovizionare ale populatiei civile dupa dispozitiunile Ministerului de Interne. Executarea rechizitiilor prevazute in alineatele de mai sus se vor face de catre comisia mixta prevazuta la art. 49. Rechizitiile de asemenea natura se vor plati fie in bani, in momentul rechizitionarii, fie - dupa normele ce se vor stabili in regulament - cu bonuri de rechizitie si pe care se v a face mentiunea pentru comuna sau judet. 
ART. 13
Nimeni nu poate cere rechizitii daca nu are delegatiune scrisa din partea autoritatii in drept a le ordona si daca nu are carnet cu bonuri de rechizitie. Cererile de rechizitie se formuleaza in scris si se adreseaza autoritatilor administrative (politienesti in orase), singurele in drept si obligate a le satisface. Cand proprietarul sau detinatorul, sub orice titlu, al unui obiect ce se rechizitioneaza, nu este de fata, rechizitionarea se va executa in prezenta autoritatilor politienesti la orase, sau autoritatile administrative in comunele rurale, care vor dresa proces-verbal. In timp de razboiu, orice ofiter comandant de trupa sau sef de detasament operand izolat, poate, chiar cand nu ar avea autorizatie speciala si nici carnet de bonuri, sa faca rechizitiile necesare, insa numai prin autoritatile administrative, dand adeverinta de primire semnata de el si contrasemnata de inlocuitorul sau la comanda. 
ART. 14
Cand executarea rechizitiilor de materiale de subzistente, furaje, combustibil, echipament, cartiruire si mijloace de transport, este intarziata din neglijenta sau rea vointa a autoritatilor administrative sau politienesti, autoritatea militara, constatand acest lucru prin proces-verbal, va proceda singura si sub proprie raspundere la executarea directa a rechizitiilor necesare, incheind acte de contraventie. 

CAP. 3 
Bunuri si servicii ce se pot rechizitiona 
ART. 15
In cazurile prevazute de prezenta lege, orice bun de orice categorie si sub orice forma, aflat in mana oricarui detinator, se va putea rechizitiona dupa cum se vor putea cere orice prestatiune de servicii, atat pentru interesele armatei, cat si ale altor departamente, cand interesele generale ale tarii ar cere aceasta. In acelasi scop, se poate cere orice prestatiune de servicii si se poate chema si intrebuinta, atat in folosul armatei, cat, si al altor servicii ale tarii, orice persoana civila, barbat sau femeie, care nu a implinit varsta de 70 ani, fie simpli lucratori sau meseriasi, fie profesionisti sau specialisti, fie pensionari ai Statului, sau ai oricarei institutiuni sau intreprinderi publice ori particulare. 
ART. 16
Intrebuintarea in serviciu a persoanelor rechizitionate se va face pe cat posibil in raport cu pregatirea profesionala si aptitudinile acestora si in localitatile unde isi au domiciliul. 
ART. 17
Remunerarea persoanelor rechizitionate se va face conform prevederilor tarifului anual al rechizitiilor, ori potrivit dispozitiunilor in vigoare la epoca respectiva. 
ART. 18
In timp de mobilizare sau razboiu, persoanele care insotesc armata si depind de un serviciu sau de administratiunea armatei, precum si personalul oricarei organizatii de transport, sau care completeaza efectivul unui vas rechizitionat sau al unei fabrici, stabiliment industrial, cale ferata etc., sunt supuse pentru orice abateri, derivand direct din serviciile ce le sunt incredintate, disciplinei si jurisdictiunii militare. Personalul civil care exercita o prestatiune de serviciu in conditiunile art. 15, este de asemenea supus, pentru abateri derivand direct din serviciile ce le sunt incredintate, disciplinei si jurisdictiunii militare. 

CAP. 4 
Scutiri de rechizitii 
ART. 19
Sunt scutite de rechizitii pentru cartiruirea trupelor in timp de pace: 
a) Toate proprietatile Familiei Regale, edificiile destinate locuintei M. S. Regelui sau a unui membru din Familia Regala, precum si cele ale Domeniilor Coroanei; 
b) Edificiile destinate ca locuinte si cancelarii legatiunilor si consulatelor straine; 
c) Partile din edificiile destinate pentru serviciile Statului, tinutului, judetului si comunelor, strict necesare functionarii lor; 
d) Bisericile sau casele de rugaciuni al oricarui cult recunoscut de Stat; 
e) Edificiile de instructiune publica, numai partile strict necesare functionarii; 
f) Spitalele, pentru intrebuintari care ar schimba destinatia lor; 
g) Institutiile de cultura si educatie, ospiciile de saraci si orfani, muzeele si bibliotecile destinate uzului public; 
h) Penitenciarele si casele de corectiune; 
i) Manastirile de calugarite; 
j) Manastirile de calugari numai locasul necesar pentru exercitarea cultului si locuinta monahilor; 
l) Edificiile intreprinderilor industriale necesare functionarii acestora. 
ART. 20
In timp de mobilizare pot fi intrebuintate pentru cartiruire chiar si localurile care in timp de pace se bucura de dispensa, afara de cele prevazute la alineatele a, b, c, d, h si i. 
ART. 21
Sunt scutite de prestatii de serviciu: 
a) Persoanele civile care au varsta mai mare de 70 ani; 
b) Femeile gravide in stare aparenta si mamele cu copii sub 12 ani; 
c) Invalizii de razboiu si cei neapti din cauza unei infirmitati sau unei boale; 
d) Functionarii si salariatii Statului, tinutului, judetelor si comunelor, precum si ai intreprinderilor industriale si agricole, care sunt dispensati de mobilizare si destinati in interesul serviciului a ramane la posturilor lor; 
e) Membrii clerului oricarui cult, recunoscut de Stat, sunt scutiti de prestatiuni de serviciu, in afara de serviciul religios; 
f) Consilierii regali, membrii guvernului, fostii prim-ministri, membrii Corpurilor Legiuitoare, in timpul functionarii acestora; 
g) Persoanele dispensate in baza unui tratat sau conventiuni internationale, ori pe baza, de reciprocitate. 
ART. 22
Nu se trec in tabelele de clasare si nu se rechizitioneaza: 
a) Caii, vehiculele de toate categoriile, vasele de navigatie si aeronavele, apartinand M. S. Regelui sau unui membru al Familiei Regale; b) Caii si vehiculele de orice categorie, apartinand agentilor diplomatici; 
c) Caii si vehiculele de orice categorie, folosind la exercitarea demnitatii ce ocupa consulii si agentii consulari de cariera; 
d) Caii si vehiculele de orice categorie, apartinand strainilor scutiti de rechizitie pe baze de tratate sau conventiuni internationale ori pe baza de reciprocitate; 
e) Caii si vehiculele de orice categorie, ale pompierilor si administratiei postelor si Soc. de Telefoane, precum si caii si vehiculele pe care aceste doua institutiuni le au in folosinta serviciilor lor, prin contracte particulare, precum si cei ce apartin functionarilor si militarilor, obligati prin legi a-i avea la intrarea lor in functiune; 
f) Caii si vehiculele cu tractiune animala, in proportie de doi cai si o caruta, apartinand invalizilor si vaduvelor de razboiu; 
g) Armasarii si iepele de rasa ale Statului, societatilor de crestere, societatii de incurajare pentru imbunatatirea rasei cailor in Romania (Jockey-Club), societati hipice romane si ai particularilor, intrebuintati pentru reproductie, recunoscuti ca atare printr'un certificat al Directiunii cresterii animalelor din Ministerul de Agricultura si Domenii; 
h) Caii si iepele care nu au varsta de 4 ani; 
i) Taurii recunoscuti ca buni pentru reproductie, vacile pana la 8 ani, vierii si scroafele pana la 4 ani, oile si berbecii pana la 5 ani; 
j) Semintele selectionate, apartinand statiunilor de selectiune pendinte de Institutul de cercetari agronomice si fermelor care se ocupa cu inmultirea semintelor selectionate, recunoscute de Stat. 
ART. 23
Se inscriu in tabelele de clasare fara a se putea rechizitiona: 
a) Caii apartinand ofiterilor activi si de rezerva cu drept de a-i avea in serviciu, intru cat sunt intrebuintati personal si in limitele stabilite de lege, pentru serviciul si gradul lor; 
b) Iepele cu manji neintarcati, daca in momentul executarii rechizitiei manjii au mai putin de 6 luni de alaptare, precum si iepele vadit pline. 
ART. 24
Se inscriu in tabelele de clasare si nu se pot rechizitiona decat caii clasati pentru artilerie si cavalerie, dand in schimb cai de talie mica:
a) Caii si vehiculele indispensabile pentru stricta asigurare a serviciului transporturilor administratiilor publice, inclusiv al serviciilor agricole, veterinar si silvic; 
b) Caii si vehiculele de orice natura folosind primariilor comunelor urbane pentru salubritatea publica, intreprinderilor comunale, societatilor de salvare pentru transporturi, spitalelor si manastirilor pentru aprovizionarea lor, precum si institutiilor stiintifice de cultura. 
ART. 25
Pentru asigurarea muncilor agricole in timp de razboiu, se va acorda scutire de rechizitii in conditiunile ce se vor fixa de regulament, in acord cu Ministerul Agriculturii si Domeniilor. 

CAP. 5 
Lucrari pregatitoare in vederea executarii rechizitiilor 
ART. 26
Ministerul Apararii Nationale, in scopul de a cunoaste situatia tuturor resurselor ce se pot rechizitiona in cazul unei eventuale mobilizari, poate ordona, prin decizie ministeriala publicata in Monitorul Oficial, recensamantul tuturor bunurilor de care ar avea nevoie, precum si inspectarea si clasarea lor. 
ART. 27
Recensamantul tuturor bunurilor, precum si al locuintelor aflate pe teritoriul tarii, se va face pe comune rurale sau urbane, la epocile ce se vor fixa, prin comisiuni compuse astfel: 
a) In comunele urbane, dintr'un delegat al Cercului de recrutare, un delegat al primariei locale si un consilier comunal delegat al locuitorilor. In orase mari vor putea functiona mai multe comisiuni; 
b) In comunele rurale: primarul comunei, agentul agricol, un consilier comunal ca delegat al locuitorilor, seful de garnizoana ca delegat al autoritatii militare si notarul ca delegat al autoritatii administrative. Convocarea acestor comisiuni se va face de catre Ministerul de Interne. 
ART. 28
La efectuarea acestor operatiuni, detinatorii, sub orice titlu, de bunuri al caror recensamant se face sunt obligati sa le declare comisiunilor prevazute la art. 27, sub sanctiunile stabilite de capitolul XI. 
ART. 29
La anumite epoci fixate prin decizii ministeriale, se va face inspectarea si clasarea animalelor, vehiculelor cu tractiune animala, harnasamentului, inventarului agricol si bicicletelor. Inspectarea si clasarea se va face de catre comisiuni mixte, compuse dintr'un delegat al Ministerului Apararii Nationale, un delegat al Ministerului de Finante, un delegat al Ministerului de Interne (avand titlul de ofiter de politie judiciara), un inginer agronom delegat al Camerei de agricultura si un medic veterinar. 
ART. 30
Inspectarea si clasarea se va face in anumite centre, unde vor fi aduse rechizitiile mai multor comune, alese astfel ca distanta de parcurs sa nu fie prea mare. Locuitorii vor fi instiintati cu cel putin 8 zile inainte, asupra datei si locului unde se vor prezenta cu rechizitiile pentru clasare. Primarii si notarii vor prezenta toate bunurile destinate clasarii, pe propria lor raspundere. 
ART. 31
Inspectarea si clasarea tuturor rechizitiilor se va face dupa normele ce se vor da anual de catre Ministerul Apararii Nationale. Caii vor fi clasati pentru artilerie, cavalerie, infanterie sau coloana. Odata cu aceasta se va face si evaluarea lor, conform tarifului anual al rechizitiilor. 
ART. 32
Recensamantul, inspectarea si clasarea autovehiculelor se va face la aceeasi epoca, de catre comisiuni speciale, la resedinta prefecturilor de judet sau chesturilor de politie: ale materialului flotant pe Dunare si Mare, precum si imbarcatiunile de pe raurile din interiorul tarii, prin grija Ministerului Aerului si Marinei, prin capitaniile de porturi, in cursul lunii Ianuarie si Februarie. Recensamantul, inspectarea si clasarea inventarului agricol se va face in comunele in care se gaseste. Evaluarea se va face dupa normele ce se vor stabili de regulamentul legii de fata si tarifului anual. 
ART. 33
Pe baza rezultatului obtinut la inspectare si clasare, comandamentele teritoriale, avand in vedere nevoile unitatilor, vor face repartitia numerica, tinand seama ca una si aceeasi unitate sa primeasca rechizitii din aceeasi comuna si numai la neajungere din comunele vecine. Pentru fiecare unitate se va repartiza o rezerva de 15-20% . Repartitia nominala a rechizitiilor se va face de catre autoritatea comunala sau politieneasca, de comun acord cu un ofiter superior din unitatea respectiva, la fata, locului. Principial rechizitiile vor fi repartizate la unitate unde conteaza la mobilizare proprietarului. Odata cu repartitia unitatile vor inscrie intr'un registru special caii rechizitionabili, iar pe copitele picioarelor din fata si sub coama vor aplica initialele unitatilor si numarul matricol; de asemenea se vor inscrie: carutele si hamurile. Unitatile respective vor emite locuitorilor ordine de rechizitie dupa modelul ordinelor de chemare ale oamenilor. Modificarile survenite in situatia rechizitiilor se vor comunica imediat de catre primarii si politii, unitatilor respective. Unitatile vor inspecta de 2-3 ori pe an situatia rechizitiilor, in fiecare comuna, aplicand din nou numarul matricol, cand ameninta sa dispara. 

CAP. 6 
Executarea rechizitiilor 
ART. 34
Cand rechizitia, a fost ordonata, detinatorii de bunuri clasate pentru nevoile armatei vor fi anuntati de primarii, in unire cu sefii de garnizoana si organele de politie, sa aduca in termenul ordonat la primarii, politii, comisariatul de politie, toate rechizitiile inscrise in tabele si pentru care poseda ordine de rechizitie. Comunele si politiile predau toate rechizitiile prevazute in tabele, direct unitatilor in curtea cazarmei, cand transportul rechizitiilor se executa pe jos si in garile de imbarcare, cand transportul se executa cu calea ferata, prin incheiere de proces-verbal. Primariile vor ingriji ca proprietarii animalelor sa aduca furajul si grauntele pe 6 zile, primind pentru aceasta bonuri de rechizitie eliberate de comisiunile de primire.
ART. 35
Bunurile rechizitionate vor fi predate comisiunilor de primirea rechizitiilor, care vor functiona la fiecare unitate si in fiecare gara, de imbarcare. Fiecare comisiune se va compune dintr'un ofiter activ cu gradul de locotenent cel putin, un veterinar militar activ sau de rezerva, un delegat al prefecturii respective, un delegat al Camerei de agricultura si un delegat al Administratiei financiare respective. Comisiunea va proceda la o noua examinare a rechizitiilor constatand pe loc starea lor. Pentru rechizitiile primite, se va certifica procesul-verbal incheiat de primar sau se vor elibera bonuri de rechizitie, al caror formular se va stabili prin regulametul legii. Primarul comunei se va prezenta cercului de recrutare respectiv pentru preschimbarea procesului-verbal in bonuri de rechizitie pentru fiecare locuitor. 
ART. 36
Rechizitionarea autovehiculelor de toate categoriile si a motocicletelor se va face dupa aceleasi norme prevazute la art. 34 si 35, de preferinta la prefectura judetului unde domiciliaza proprietarul. La primirea autovehiculelor sau motocicletelor, comisiunile vor incheia un proces-verbal, amanuntit, in dublu exemplar, din care unul se va da proprietarului, consemnandu-se starea in care s'a primit, hotarindu-se totodata daca nu este cazul de a se reduce pretul stabilit la clasare, dat fiind uzura produsa imtre timp. 
ART. 37
In toate cazurile prevazute de art. 1 se vor putea rechizitiona pentru trebuintele armatei si numai sub forma de inchiriere, liniile ferate normale si inguste, decauville, funicularele, teledinamice, etc., apartinand particularilor, precum si toate instalatiunile, materialul de cale, rulant si de orice fel, aflat in depozite sau chiar in exploatare, dupa cum si personalul apartinand acestor linii. Cererile de rechizitii se vor adresa in scris direct reprezentantilor intreprinderii. Personalul si materialul rechizitionat se va putea intrebuinta in orice alta parte, atat in zona interioara, cat si in zona de operatiuni. Predarea si primirea se face prin proces-verbal, adresat in dublu exemplar, in prezenta proprietarilor sau reprezentantilor lor. Ramane la latitudinea organului ce ordona executarea rechizitiilor de a schimba bunurile de rechizitie din folosinta in proprietate. Proprietarul va avea dreptul la plata unei indemnitati pentru lipsa de folosinta si la despagubiri pentru obiectele ce vor fi degradate sau vor lipsi cu ocazia restituirii, dupa constatarile facute de catre o comisiune anume constituita. 
ART. 38
In caz de mobilizare, toti capitanii de vase, patronii bastimentelor, vaselor si imbarcatiunilor de orice natura, sunt obligati sa le predea in porturile unde ele au fost inscrise din timp de pace si pentru care poseda ordine de rechizitie. Daca ele se vor gasi in alt port, vor fi predate capitanului acelui port, care va instiita pe capitanul portului de resedinta. In caz ca se gasesc in curse in ape straine, vor instiita, portul de resedinta si vor grabi intrarea in apele tarii. 
Odata cu rechizitionarea vasului sau a oricarei categorii de imbarcatiuni, se va rechizitiona si tot materialul existent prevazut in inventarul vasului, precum si tot sau parte din personal. 
Rechizitionarea se va face sub forma de inchiriere, iar pentru imbarcatiunile mici se poate face si sub forma definitiva. Predarea si primirea vasului sau imbarcatiunilor se va face printr'un proces-verbal, insotit de un inventar in care se va arata starea amanuntita a vasului si a materialului aflat asupra lui, incheiat intre capitanul portului in care se face predarea, delegatul Ministerului Aerului si Marinei si proprietarul sau capitanul vasului. 
In caz de rechizitionare definitiva, pretul vasului se va hotari de catre o comisiune special numita de catre Ministerul Aerului si Marinei. In caz de rechizitionare sub forma de inchiriere se va plati proprietarului chiria calculata dupa tariful anual in vigoare. Nu se acorda despagubiri de nici un fel pentru stricaciunile provenite din folosirea normala a vasului. Aceleasi dispozitiuni se aplica si cand obiectul rechizitionat este o aeronava. 
ART. 39
In caz de mobilizare generala sau partiala sau in cazul concentrarilor impuse de siguranta frontierelor sau ordinea interna, autoritatea militara poate rechizitiona pentru trebuintele ei, in total sau in parte, personalul, centralele, liniile telefonice, precum si orice material apartinand societatii anonime de telefoane, numita societate fiind obligata a asigura buna functionare. Plata utilizarii se va face conform conventiunii incheiate de societate Statului, autoritatea militara neraspunzand de stricaciunile si avariile pricinuite din intrebuintarea sau desfasurarea operatiunilor. 
ART. 40
Autoritatea militara, in cazurile prevazute la art. 1 din lege, poate intrebuinta pentru armata, drumurile, soselele, podurile si viaductele, apartinand particularilor, dand dreptul la despagubiri numai pentru uzura. De asemenea, se va intrebuinta, fara a fi deplasate si fara a impiedica circulatia, telegrafele, telefoanele cailor ferate, precum si telegrafele, telefoanele si radiofoanele particularilor cu accesoriile lor, fara alta despagubire decat aceea pentru stricaciunile aduse. 
ART. 41
In caz de mobilizare generala sau partiala pot fi oprite in total sau in parte, pentru motive de ordin militar, fara drept de despagubire, transporturile si comunicatiile pe liniile ferate, linii decauville, sosele, etc., apartinand Statului sau particularilor pe anumite teritorii sau in general. 

CAP. 7 
Rechizitii in teritorii ocupate peste fruntariile tarii 
ART. 42
In timp de razboiu cand se ocupa un teritoriu, autoritatea militara ocupanta poate executa rechizitiile impuse de operatiunile armatei sau necesare pentru miscarea si intretinerea armatei, a personalului civil ce insoteste armata si a prizonierilor, pastrandu-se formele si regulile prescrise in prezenta lege, pentru rechizitiile facute in tara proprie. Toate acele rechizitii vor fi platite dupa tarifele de rechizitii in vigoare, in moneda ce se va hotari, sau se va da comunei sau proprietarului bon de rechizitie in care se va arata in mod precis cantitatea rechizitiilor primite si valoarea lor. Pentru rechizitiile neplatite, modalitatea de plata se stabileste la incheierea tratatelor de pace sau a conventiunilor speciale referitoare la rechizitii facute de armata ocupanta. 

CAP. 8 
Rechizitii pe timp de manevre, concentrari si calatorii de instructie 
ART. 43
In caz de manevre, concentrari si calatorii de instructie, in baza jurnalului Consiliului de Ministri, se pot face rechizitii de animale, vehicule cu tractiune animala, harnasament, biciclete, autovehicule, motociclete si materiale de tot felu. Autoritatile militare stabilesc felul si cantitatea de rechizitii si se adreseaza pentru satisfacere direct prefecturilor de judet. Prefecturile de judet, luand de baza tabelele cu rezultatul recensamantului, vor face repartitia numerica a rechizitiilor pe comune, prevazand totodata, si o rezerva de 15 la suta. Aceasta repartitie se va comunica fiecarei comune care urmeaza a da rechizitii, precum si autoritatilor care au facut cereri. In baza acestor comunicari, unitatile armatei intocmesc cereri de rechizitie pe care le adreseaza direct primariilor si politiilor respective, indicand cantitatea si felul rechizitiilor, locul si data predarii lor. Primariile si politiile, luand de baza comunicarile prefecturilor si cererile unitatilor, fac repartitia nominala a rechizitiilor, iar la data fixata, primarii sau organele politienesti, impreuna cu proprietarii sau reprezentantii lor, se prezinta la unitati pentru predarea rechizitiilor. Primirea rechizitiilor la unitatile armatei se va face de catre o comisiune mixta compusa dintr'un ofiter activ, un delegat al prefecturii, un veterinar si un delegat al administratiei financiare. 
ART. 44
Toate aceste rechizitii se fac sub forma de inchiriere, iar proprietarii au dreptul la plata unei chirii si la despagubiri in caz de disparitie sau deteriorarea obiectului rechizitionat, conform tarifelor anuale in vigoare. 
ART. 45
Rechizitionare a autovehiculelor se va face dupa aceleasi norme prevazute in articolele 43 si 44, autoritatea militara platind combustibilul si indemnitatea dupa zilele de serviciu efectuate, conform tarifului. 

CAP. 9 
Dispozitiuni referitoare la stabilirea tarifelor 
ART. 46
In fiecare an, comisiunile mixte prevazute la art. 49, punctul A din prezenta lege, luand de baza preturile pietei de pe raza judetului respectiv, intocmesc propuneri de preturile sau limitele preturilor pentru prestatiunile si obiectele ce vor fi rechizitionate. Pe baza acestor propuneri, comisia centrala de rechizitii, luand informatiuni dela diferite ministere, asociatiuni comerciale si case mari de comert, intocmeste tarifele generale anuale ale rechizitiilor. 
Tarifele se vor publica in Monitorul Oficial si devin obligatorii, atat pentru autoritatea militara, cat si pentru locuitorii tarii, dela data publicarii. Daca tarifele anuale nu au fost publicate la timp, raman in vigoare cele vechi, pana in ziua cand se vor publica in Monitorul Oficial noile tarife. 
ART. 47
Consiliul de Ministri, prin jurnal motivat si publicat in Monitorul Oficial, va putea, prin comisiunea centrala, de rechizitii, sa micsoreze sau sa majoreze preturile fixate prin tarifele anuale. 
ART. 48
Prestatiunile si obiectele rechizitionate al caror pret nu s'a fixat in tarifele anuale se vor pretui de anume comisiuni a caror compunere se va face dupa conditiunile ce se vor stabili prin regulament. Aceleasi comisiuni vor fixa si cuantumul despagubirilor pentru stricaciuni. 

CAP. 10 
Lichidarea litigiilor provenite din executarea rechizitiilor 
ART. 49
Pentru asigurarea bunului mers al operatiunilor de rechizitii, a unificarii masurilor de pregatire si a executarii lor, precum si pentru a inlesni lichidarea si judecarea diverselor pretentiuni derivand din executarea rechizitiilor, vor functiona: 

A. O comisiune mixta de rechizitii pe langa fiecare cerc de recrutare, compus, din: 
a) Prefectul judetului ca presedinte; 
b) Comandantul Cercului de recrutare; 
c) Seful Biroului de rechizitii dela Cercul de recrutare; 
d) Seful Biroului mobilizarii si organizarii natiunii si teritoriului dela prefectura; 
e) Administratorul financiar; 
f) Directorul Camerei agricole. Aceasta comisiune este organul de pregatire si executare in materie de rechizitii pentru judetul respectiv si se convoaca ori cand este nevoie. 

B. O comisie centrala de rechizitie pe langa Marele Stat Major, numita prin decizia Ministerului Apararii Nationale si compusa astfel: 
a) Un membru numit de guvern dintre actualii sau fostii membri ai Inaltei Curti de Casatie, ca presedinte; 
b) Doi delegati ai Ministerului Apararii Nationale; 
c) Un delegat al Ministerului de Interne; 
d) Un delegat al Ministerului Economiei Nationale; 
e) Un delegat al Ministerului Agriculturii si Domeniilor; 
f) Un agricultor recomandat de Ministerul Agriculturii; 
g) Un delegat al Regiei Autonome C.F.R.; 
h) Un delegat al Ministerului de Finante. Aceasta comisiune are atributiuni de: 
1. Organ consultativ pentru Ministerul Apararii Nationale, precum si pentru celelalte departamente in materie de rechizitii. 
2. Organ de pregatire si executarea rechizitiilor studiind tarifele anuale generale si avizand la procurarea, prin rechizitii, a aprovizionarilor de tot felul care intereseaza armata sau populatia in caz de razboiu. 
3. Instanta pentru judecarea recursurilor in contra hotaririlor pronuntate de catre comisiunile mixte. Executarea deciziilor comisiei centrale de rechizitii se face prin Ministerul Apararii Nationale. Comisia centrala de rechizitii se convoaca ori de cate ori este trebuinta. 
ART. 50
Toate reclamatiunile proprietarilor de bunuri rechizitionate, relativ la preturi, eliberari de chitante provizorii sau bonuri definitive, precum si la inscrierea valorii in bonuri si la achitarea bonurilor, se vor adresa comisiunii mixte de rechizitii, prin Cercul de Recrutare respectiv. Reclamatiunile relative la preturi se vor adresa in termen de 30 zile, care va curge dela data procesului-verbal de preturi, cand reclamantul a fost de fata, sau dela data comunicarii pe cale administrativa, cand a fost lipsa. Reclamatiunile pentru eliberarea de bonuri se va face in maximum 90 zile dela data cand a fost executata rechizitia. Reclamatiunile facute peste acest termen nu vor fi tinute in seama. 
ART. 51
Comisiunea mixta de rechizitii se va pronunta dupa citirea reclamatiilor, hotarind asupra lor si dispunand, cand ele sunt intemeiate, eliberarea bonurilor definitive. 
ART. 52
Hotaririle comisiunilor mixte vor putea fi atacate cu recurs inaintea comisiei centrale de rechizitii, in termen de 30 zile dela comunicarea lor, pentru violare de lege, incompetenta, omisiune esentiala si vadita eroare de fapt. In caz de clasare, comisiunea centrala de rechizitii va judeca litigiul statuand in fond fara trimitere. Comisia centrala de rechizitii va judeca in toate cazurile in lipsa partilor care vor putea insa prezenta memorii scrise. Daca daunatul este nemultumit de decizia data de comisia centrala de rechizitii, litigiul urmeaza a fi rezolvat pe calea dreptului comun. Instanta de drept comun va fi sezizata in maxim 2 luni dela comunicarea deciziei comisiei centrale de rechizitii. In cazul cand termenul de 2 luni a trecut, fara ca cel interesat sa se fi adresat instantelor de drept comun, decizia comisiei centrale ramane definitiva si executorie. 
ART. 53
Pentru costul rechizitiilor efectuate sub forma definitiva, precum si pentru valoarea chiriei, in caz de mobilizare sau concentrari impuse de siguranta frontierelor sau ordinea interna, se elibereaza proprietarilor bonuri de rechizitie de catre departamentul care a executat rechizitia. Pentru rechizitiile executate in timp de pace, sub forma de inchiriere, plata se va face in numerar. 
In cazul cand valoarea chiriei unui bun rechizitionat va intrece pretul bunului, el poate trece de drept in posesia armatei, schimbandu-se rechizitia din folosinta in rechizitie definitiva. In cazurile prevazute la art. 15 din prezenta lege, renumerarea persoanelor rechizitionate se face prin plata in numerar, de catre organele Ministerului de Finante, pe baza statelor nominale intocmite de autoritatea respectiva, la fiecare sfarsit de luna, sau dupa efectuarea serviciului, daca a durat mai putin de o luna. 
ART. 54
Lichidarea bonurilor de rechizitie se va face in timpul si cu modalitatile de plata stabilite de Ministerul de Finante. Duplicate de pe bonurile de rechizitie pierdute nu se pot elibera decat in urma hotaririi date de comisia centrala de rechizitii, pentru fiecare caz in parte si numai dupa anularea bonului pierdut publicat in Monitorul Oficial. Neprezentarea bonului de rechizitie la lichidare, in termen de 5 ani dela data inceperii platii, publicat in Monitorul Oficial, face sa piarda dreptul la achitarea lor. Reclamatiile survenite dupa aceasta, data, nu se vor lua in consideratie sub nici un motiv. 
ART. 55
Ministerul Apararii Nationale, in intelegere cu Ministerul de Finante, vor reglementa emiterea bonurilor de rechizitie, precum si posibilitatile unui control rapid si eficace al exactitatii cifrelor inscrise in bonurile prezentate la lichidare. 

CAP. 11 
Dispozitiuni penale 
ART. 56
Primarii si notarii in comunele rurale, chestorii de politie sau sefii de politii in municipii si comune urbane, precum si orice alt functionar public, insarcinat cu pregatirea si tinerea la curent a lucrarilor de rechizitii care nu executa intocmai prescriptiunile legii de fata, se vor pedepsi cu inchisoare corectionala dela o luna la 4 luni si amenda dela 20.000-50.000 lei. In timp de razboiu pedeapsa va fi dela 3 ani inchisoare corectionala si amenda dela 50.000-100.000 lei. Aceleasi pedepse se vor aplica si tuturor agentilor insarcinati cu executarea rechizitiilor de orice natura pentru abaterile dela obligatiunile prevazute in legea de fata. Pedepsele de mai sus se aplica de asemenea in cazurile prevazute de art. 9. 
ART. 57
Persoanele rechizitionate in conditiunile art. 15 din prezenta lege, care vor refuza sau vor parasi serviciul pentru care sunt rechizitionate, se vor pedepsi cu inchisoare corectionala dela o luna la 4 luni si amenda dela 2.000 la 10.000 lei. 
In timp de razboiu pedeapsa va fi dela 1 an la 3 inchisoare corectionala si amenda dela 5.000-20.000 lei. Pierderea bunurilor rechizitionate, provenind din cauza parasirii serviciului, in caz cand fugarul este chiar proprietarul lor, atrage si pierderea dreptului de despagubiri din partea Statului. 
ART. 58
Orice persoana, care, la epocile fixate prin publicatii sau in orice alt mod, nu va declara, in termenul fixat, comisiunilor sau autoritatilor stabilite, bunurile rechizitionabile, se va pedepsi cu inchisoare corectionala dela o luna la 4 luni si amenda de 15% pana la 25% din valoarea maxima a bunurilor, prevazuta in tariful anual al rechizitiilor, iar cand bunul nu este prevazut in tarif, procentul se va aplica la valoarea prevazuta in actul de cumparare. In timp de razboiu pedeapsa va fi dela 3 la 6 luni inchisoare corectionala, iar amenda dela 20% la 30%. Aceleasi pedepse se vor aplica celor care posterior declaratiunilor facute vor fi savarsit acte care sa impiedice rechizitionarea bunurilor declarate, sau nu vor declara, in timp de 30 zile mutatiile survenite in situatia acestor bunuri. 
ART. 59
Toti proprietarii de bunuri rechizitionabile de orice natura inscrise in tabelele de recensamant, care, fiind instiintati in scris sau prin mijloace de publicitate scrise sau orale, prin batai de toba, sunete de goarna, radio sau orice alte mijloace de incunostiintare, nu vor prezenta sau trimite bunurile in fata comisiunilor de inspectare si clasare, vor fi pedepsiti cu inchisoare corectionala dela 2 luni la 6 luni si amenda dela 25% la 35% din valoarea maxima a bunurilor, prevazute in tariful anual al rechizitiilor, iar cand bunul nu este prevazut in tarif, procentul se va aplica la valoarea prevazuta in actul de cumparare. In cazul cand neprezentarea bunurilor se datoreste substituirii, deteriorarii sau distrugerii, se aplica maximum pedepsei prevazut in alineatul precedent. In timp de razboiu pedeapsa va fi dela 6 luni la 1 an inchisoare corectionala, iar amenda dela 30% la 40% din valoarea bunului. 
ART. 60
Orice proprietar de bunuri rechizitionabile care fiind instiintat prin vreunul din mijloacele aratate la art. precedent, de autoritatile administrative sau militare, sa predea in total sau in parte acele bunuri sau numai folosinta lor si unde va prezenta sau trimite la locul si data fixata si in starea in care se afla la decretarea rechizitiei, sau nu le va pune la dispozitie pentru folosinta, se va pedepsi cu inchisoare corectionala dela 6 luni la 1 an si amenda dela 30% la 40% din valoarea bunului, fixata de comisiunea de inspectare si clasare, sau prevazuta in actul de cumparare, daca nu a fost fixata valoarea de catre comisiune. In cazul cand neprezentarea bunurilor se datoreste dosirei, distrugerii sau substituirii, se va aplica maximum pedepsei prevazuta la alineatul precedent. In timp de razboiu pedeapsa va fi dela 1 an la 3 ani inchisoare corectionala, iar amenda dela 40% la 60%. In toate cazurile, rechizitiile se vor executa cu forta, fara a se astepta pronuntarea justitiei. 
ART. 61
In cazurile prevazute la articolele precedente, daca bunurile rechizitionabile sunt proprietatea, unui stabiliment sau intreprindere particulara, pedeapsa se va aplica conducatorului efectiv al acestora, sau persoanei insarcinate cu acest serviciu, ori contra ambilor, daca se constata ca sunt deopotriva vinovati. 
ART. 62
Orice persoana militara sau civila, care fara sa aiba calitatea sau sa fie autorizata, va ordona sa se faca rechizitii, sau va efectua rechizitii, precum si acei care desi autorizati, vor comite abuzuri in executarea rechizitiilor, cu sau fara vreun interes, sau care vor refuza sa dea bon, chitanta sau adeverinta, pentru bunurile rechizitionate, vor fi pedepsiti cu inchisoare corectionala dela 6 luni la 2 ani si amenda dela 10.000 la 50.000 lei. In timp de razboiu pedeapsa si amenda vor fi indoite. 
ART. 63
Cererea de dare in judecata pentru infractiunile prevazute de legea de fata se intocmeste de catre Cercul de recrutare sau comandamentul teritorial respectiv, iar competenta judecarii lor apartine tribunalelor militare in timp de pace, sau sub stare de asediu si curtilor martiale in timp de mobilizare si razboiu, judecarea facandu-se totdeauna cu precadere. 
ART. 64
Constatarea infractiunilor se face de catre orice ofiter de politie judiciara civila sau militara. Actele de constatare se vor inainta cercurilor de recrutare sau comandamentului teritorial respectiv, care va sesiza tribunalul militar competinte. 
ART. 65
Oricine refuza primirea inapoi a bunului rechizitionat pierde dreptul de proprietate si de orice despagubire sau chirie. 

CAP. 12 
Dispozitiuni finale 
ART. 66
Un regulament de administratie publica va desvolta prescriptiunile legii de fata. 
ART. 67
Toate dispozitiunile contrarii acestei legi sunt si raman abrogate. 
(Avizul Consiliului Legislativ, sectia I, Nr. 81/940). 
------------

Visit http://romanianow.hypermart.net/ to find the best connections to Romania !
Disclaimer

Any suggestion is welcomed. Do not hesitate to contact us.

© Teodoru & Associates, 1999-2001; ©Web design by DataSearchWebDesign® ;